plakat ulotka 1 strona Ulotka 2 strona
 

Projekt: TRANSPORTOWIEC-LINGWISTA

Okres realizacji projektu od 01/10/2005 do 31/10/2007

UWAGA! Egzamin TOEIC z języka angielskiego dla osób, które zdobyły największą liczbę punktów na teście końcowym odbędzie się dnia 29.09.2007 (sobota) o godz. 9.00 w auli Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu przy ul. Wolności 345a. (Aby zobaczyć listę osób wytypowanych należy otworzyć link)

UWAGA! Egzamin WiDaF z języka niemieckiego dla osób, które zdobyły największą liczbę punktów na teście końcowym odbędzie się dnia 29.09.2007 (sobota) o godz. 12.00 w auli Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu przy ul. Wolności 345a. (Aby zobaczyć listę osób wytypowanych należy otworzyć link)

ZAWIADOMIENIE O EGZAMINIE KOŃCOWYM I
MIĘDZYNARODOWYCH CERTYFIKATACH TOEIC I WiDaF

Harmonogram wakacyjnych zajęć konwersacyjnych (j.angielski i j.niemiecki) w Projekcie TRANSPORTOWIEC-LINGWISTA możecie Państwo pobrać tutaj.

Pełny harmonogram zajęć do końca trwania projektu
TRANSPORTOWIEC-LINGWISTA możecie Państwo pobrać tutaj.

Tygodniowy harmonogram zajęć w projekcie
TRANSPORTOWIEC-LINGWISTA możecie Państwo pobrać tutaj.

  Szkoła Języka Niemieckiego i Angielskiego DEUTSCH dr Piotr Kurnicki spółka komandytowa zaprasza do uczestnictwa w projekcie TRANSPORTOWIEC-LINGWISTA.
  W ramach powyższego Projektu oferujemy czterosemestralne profesjonalne kursy językowe ukierunkowane na specjalistyczne słownictwo z dziedziny transportu, spedycji i logistyki. Przewiduje on równoległe wykorzystanie dwóch metod kontaktu z uczestnikami Projektu: bezpośredniej relacji lektor-uczeń (łącznie 334 h kursu i konsultacji), oraz pośredniej (12 lekcji kursu internetowego). Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - Działanie 2.1. Projekt skierowany jest do osób z terenu Województwa Śląskiego, pracujących na umowę o pracę, pragnących z własnej inicjatywy podnosić swoje kwalifikacje zawodowe poprzez naukę języka angielskiego lub niemieckiego.

Cele Projektu:
- rozwój zawodowy uczestników kursu oraz dostosowanie ich umiejętności do warunków i wymagań rozwijającej się gospodarki
- poprawa konkurencyjności słuchaczy na regionalnym rynku pracy
- wzrost gospodarki regionalnej w obliczu rozwijającej się wymiany towarowej między Polską a pozostałymi krajami UE
- rozwój społeczeństwa informatycznego

  Kursy odbywać się będą poza godzinami pracy na terenie Katowic, Gliwic, Chorzowa, Zabrza, Tarnowskich Gór, Jaworzna, Czechowic-Dziedzic i Rybnika. Czas prowadzenia szkolenia: od początku listopada 2005 do końca sierpnia 2007. Projekt jest przewidziany dla 160 osób (96 osób język angielski i 64 język niemiecki) tj. dla 20 grup słuchaczy. Zajęcia będą się odbywały w grupach od 6 do 10 osób, 2 razy w tygodniu po dwie godziny lekcyjne plus pół godziny konsultacji. Poziom zaawansowania grup będzie dostosowany do potrzeb uczestników. Uzupełnieniem zajęć stacjonarnych będą lekcje internetowe. Szkolenie jest całkowicie bezpłatne.

  Szczegółowe informacje na temat realizacji Projektu:
Szkoła Języka Niemieckiego i Angielskiego DEUTSCH dr Piotr Kurnicki sp.k.
tel. (032) 370 12 92 w godzinach 10.00 - 17.00
e-mail: kursy@deutsch.com.pl
41-800 Zabrze, ul. Stalmacha 20
41-500 Chorzów, ul. Wolności 49
44-100 Gliwice, ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 9

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w kursie języka angielskiego i niemieckiego realizowanego w ramach projektu TRANSPORTOWIEC-LINGWISTA współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego.

powrót

 
 

  ..: By PablO :..