plakat ulotka 1 strona Ulotka 2 strona
 

Projekt: AZYMUT WIEDZA

Okres realizacji projektu od 01/10/2005 do 31/10/2006

31.10.2006 zakończyła się realizacja projektu AZYMUT WIEDZA

Projekt "Azymut wiedza" jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa i realizowany pod nadzorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.

Zapoznaj się z rezultatami projektu "Azymut wiedza"
i śledź nasze kolejne projekty!!
 

A tak promowaliśmy projekt "Azymut wiedza"

************************************

To już historia  ale właśnie tak to wyglądało:

Pełny harmonogram zajęć do końca trwania projektu AZYMUT WIEDZA możecie Państwo pobrać tutaj.

Tygodniowy harmonogram zajęć w projekcie AZYMUT WIEDZA
możecie Państwo pobrać tutaj.

  Szkoła Języka Niemieckiego i Angielskiego DEUTSCH dr Piotr Kurnicki spółka komandytowa zaprasza do uczestnictwa w projekcie AZYMUT WIEDZA.
  W ramach powyższego Projektu oferujemy profesjonalne kursy językowe ukierunkowane na specjalistyczne słownictwo z dziedziny ratownictwa, kontroli drogowej i bezpieczeństwa publicznego. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - Działanie 2.1. Projekt skierowany jest do osób z terenu Województwa Śląskiego, zatrudnionych na umowę o pracę, pragnących z własnej inicjatywy podnosić swoje kwalifikacje zawodowe poprzez naukę języka angielskiego.
Cele Projektu:
- dostosowanie kwalifikacji zawodowych uczestników kursu do wymogów regionalnego rynku pracy w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej
- rozwój umiejętności komunikowania się w języku obcym w życiu codziennym i środowisku pracy
- wzmocnienie pozycji zawodowej uczestników Projektu


  Kursy będą organizowane poza godzinami pracy na terenie Katowic i Gliwic. Czas prowadzenia szkolenia: od początku listopada 2005 do końca września 2006. Projekt jest przewidziany dla 100 osób tj. dla 10 grup słuchaczy. Zajęcia będą się odbywały 2 razy w tygodniu po dwie godziny lekcyjne lub raz w tygodniu cztery godziny lekcyjne. Uzupełnieniem zajęć stacjonarnych będą konsultacje w wybranej przez Beneficjenta formie, t.j. poprzez internet, telefon lub osobiście. Poziom zaawansowania grup będzie dostosowany do potrzeb uczestników.
Szkolenie jest całkowicie bezpłatne.

  Szczegółowe informacje na temat realizacji Projektu:
Szkoła Języka Niemieckiego i Angielskiego DEUTSCH dr Piotr Kurnicki sp.k.
tel. (032) 370 12 92 w godzinach 10.00 - 17.00
e-mail: kursy@deutsch.com.pl
41-800 Zabrze, ul. Stalmacha 20
41-500 Chorzów, ul. Wolności 49
44-100 Gliwice, ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 9powrót

 
 

  ..: By PablO :..