Szkoła Języka Niemieckiego i Angielskiego DEUTSCH dr Piotr Kurnicki zaprasza do udziału w bezpłatnym projekcie: "Umiejętności na miarę potrzeb"

Uwaga!
Rekrutacja trwa do końca października 2010. W chwili obecnej są jeszcze wolne miejsca tylko dla osób powyżej 45 roku życia

Celem projektu jest zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych wraz z umiejętnością posługiwania się językiem angielskim, potwierdzonych stosownymi certyfikatami oraz poprawa pozycji zawodowej przez 200 dorosłych mieszkańców województwa śląskiego zawodowo związanych z logistyką.

40% miejsc jest przewidzianych dla osób po 45 roku życia. Zapraszamy!

Oferowane szkolenia:

 • magazynier - koordynator prac magazynowych i spedycji oraz obsługa wózków jezdniowych - kursy połączone - 133 godziny lekcyjne
 • księgowość komputerowa - 100 godzin lekcyjnych
 • przewóz osób lub rzeczy dla kat. prawa jazdy C, C+E, C1 i C1+E lub D, D+E, D1 i D1+E - 260 godzin lekcyjnych.

Każdy uczestnik szkolenia zawodowego weźmie udział w kursie języka angielskiego z elementami słownictwa branżowego - 192 godziny lekcyjne.

W ramach projektu Organizator zapewni także każdemu Uczestnikowi:

 • egzaminy językowe TOEIC oraz egzaminy zawodowe,
 • możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji oraz zajęć wakacyjnych,
 • zajęcia e-learningowe w ramach szkoleń językowych,
 • zestaw materiałów promocyjnych i dydaktycznych,
 • poczęstunek,
 • zwrot kosztów dojazdu wg zasad ich rozliczania.

Warunki przystąpienia do projektu:

 • ukończony 18 rok życia
 • zameldowanie na terenie województwa śląskiego (stałe lub tymczasowe)
 • zatrudnienie na stanowisku związanym z logistyką (na podstawie umowy o pracę, zlecenia, o dzieło, mianowania, powołania, wyboru, spółdzielczej umowy o pracę)
 • złożenie dokumentów rekrutacyjnych (do pobrania tutaj bądź w biurze projektu)

Biuro Projektu:

Szkoła Języka Niemieckiego i Angielskiego "Deutsch" dr Piotr Kurnicki sp.k.

ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 9,
44-100 Gliwice

tel. 32 726 26 54

e-mail: umiejetnosci@deutsch.com.pl

Dokumenty należy złożyć osobiście w Biurze Projektu (pn-pt godz.15:00-18:00) lub wysłać przesyłką pocztową na powyższy adres, z dopiskiem "Umięjetności na miarę potrzeb". Dokumenty wysłane pocztą elektroniczną nie będą brane pod uwagę ze względu na brak odręcznego podpisu.

O zakwalifikowaniu się do projektu decyduje kolejność zgłoszeń, z tym że w pierwszej kolejności przyjęci zostaną kandydaci po 45 roku życia (zgodnie z celami projektu).

Powrót do strony głównej